Ekonomik Öngörü Sistemi

Küresel rekabetin değişen şekli ve doğası üst düzey yöneticileri kurumsal büyümenin sürdürülebilmesi için yeni yollar aramaya zorlamaktadır. Öngörüye dayalı planlama yeteneği ise şirketlerin rekabet güçlerini ciddi bir şekilde artırmaktadır. Öngörü sistemleri kullanan firmalar bir taraftan maliyetlerini daha iyi yönetebilmekte, diğer taraftan ise değişen pazar koşullarına daha çabuk ayak uydurabilmektedir. Dünyadaki bu eğilimle birlikte ekonometrik modellemeye karşı ilginin artması, model çeşitliliğini de beraberinde getirmiştir. Büyük ölçekli yapısal makro ekonometrik modeller, basit regresyon modelleri, Box-Jenkins modeller ve VAR modelleme tekniği gibi bir çok matematiksel/istatistiksel yöntem öngörü modellemesinde kullanılmaktadır. Bunlar tamamen sayısal teknikler olup, bu tekniklerin kullanılarak modelleme yapılması esnasında farklı türdeki veriler, gürültülü veriler, sonuç niteliklere varmada eksik olan çok büyük hacimli ve kimi zaman da artık hususları beraberinde taşıyabilen veriler üzerinde işlem yapabilmede zorluklar çıkmaktadır. Bu zorluklar özellikle sembolik nedenlemeye ihtiyaç duyulan metinsel bilgiler üzerinde kendini göstermektedir. Veri hacminin kendini katlayarak üssel olarak büyümesi, konuyu, üretilen verinin alan uzmanları eli ile analizinin yapılamayacağı bir boyuta getirmiştir.

Bu tespitlerden yola çıkan Ekonomik Öngörü Sistemi, Yapay Sinir Ağı (YSA) ve Bayesian Ağı yapay zeka teknikleri kullanılarak tahmin yapmakta ve bunların sonucunu Bilgi Füzyonu (Information Fusion) yöntemiyle birleştirilerek en gerçekçi tahmine ulaşmaya çalışmaktadır.

Her hakkı saklıdır. © Adasoft12.06.2024 21:54:53