İlkelerimiz, Hedeflerimiz

Ada Şirketler Grubu olarak, önemli kişi ya da kuruluşların sadece şansları yardım ettiği için bulundukları yerlere gelmediklerini, bilgi birikimi, deneyim ve yoğun çalışma temposunun belli ilke ve amaçlarla biraraya geldiği ve bunlardan taviz verilmediği taktirde “Bilgisayar Sektörü”nde istediğimiz noktaya ulaşacağımızı düşünüyor, benimsediğimiz temel ilkeleri ve amaçları izleyen paragraflarda bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz.

Konusunda “En İyi” Olma: Mühendislik ve hizmet sektöründe “En iyi” olmanın pahasını ve güçlüğünü bilmemize rağmen, şirketimizin kuruluşunda benimsediğimiz  temel ilkemizdir. Yaptığımız işlerde, sunduğumuz  hizmetlerde her şeyin en iyisini yapmayı birincil hedef olarak benimsemekteyiz.

Kalıcılık ve Süreklilik: Şirketimiz uzmanlık kuruluşu olarak, piyasada hep var olmayı, sunduğu hizmetler ve pazarladığı ürünlere verdiği teknik destek konusunda sürekliliği amaçlamaktadır. Şirketimizin teknik+idari kadrosundaki ve tanımlanan işlerin yapılması sırasında oluşturulan ekiplerin iç iletişimdeki uyumu, örgütümüzü oluşturan bireylerin şirketimizdeki hizmet süreleri ve şirketimizin temiz geçmişi, kalıcılık ve süreklilik ilkelerimiz için gerekli güvenceyi oluşturmaktadır.

Tarafsızlık, Dürüstlük ve Güvenilirlik: Şirketimiz kurulduğu ilk günden beri, müşterilerimizin çıkarlarına ve lehine karar vermek amacıyla, müşterimizin gereksinimlerini karşılayacak ürünün+hizmetin seçiminde tarafsız ve bağımsız davranmaya azami özen göstermiştir. Mühendisliğe verdiğimiz önem, emeğe duyduğumuz saygı ve teknik tarafımızın ticari tarafımıza ağır basması, dürüstlüğüzün esasını oluşturmaktadır. Bu güne değin çalıştığımız kişi/kuruluşların özellikle istedikleri ve/veya iş ortamının gerektirdiği her tür rekabet+gizlilik kuralı titizlikle uygulanmıştır.

Seçicilik: Müşterilerimizin talep ve gereksinimleri doğrultusunda, sorunsuz bir otomasyon ortamı oluşturabilmek amacıyla, müşterilerimizin, pazarladığımız ürünlerin ve yapacağımız işlerin belirlenmesinde seçici davranmaktayız. Ürün ve hizmet kalitesinin, müşterilerimizle olan ilişkilerimizi etkileyen en önemli unsur olduğunu düşünmekte, bu nedenle tanıtım dosyamızı, verdiğimiz hizmetin değerini anlayan ve bilen kişi ya da kuruluşlara sunmak ve şirketimiz hakkında bilgilendirmek konusunda titiz davranmaktayız.

Düzenli ve Disiplinli Çalışma: Sözleşmeye bağlanan (taahhüt edilen) işlerin zamanında yetiştirilmesi için gerekli kaynak ve zaman planlaması daha işin başından itibaren yapmakta, kaynak kullanımının optimize edilmesi ve kaynak paşlaşım sorunlarının yaşanmaması için gerekli önlemleri önceden almaktayız. Birbirine paralel olarak yürütülen işlerimizde hiç bir müşterimizin kayba ya da zarara uğramaması için gereken özeni gösterilmekte, kaynak paylaşımı sürekli gözden geçirirek zamanında gereken müdaheleleri yapmaktayız.

Teknik Yeterlilik ve Üstünlük: Şirketimiz gücünü kadromuzu oluşturan kişilerin deneyimi, bilgi birikimi, çözümleri tam ve doğru bilgiye dayandırma özelliklerinden almaktadır. Teknik bilginin ve deneyimin, karşılaşılan yeni sorunların çözülmesinde temel oluşturduğunu kabul etmekte,  yaptığımız ya da yapmayı planladığımız işlerde bunun önemini dikkate almaktayız.

Teknolojiyi Yakından İzleme: Piyasadaki varlığımızı ve bu günkü konuma gelmemizi sağlayan bir diğer ilkemiz de, dünyadaki teknolojik gelişmeleri, yabancı ve yerli kaynaklardan izlemek, yurtdışı bağlantılarımız yardımıyla bu süreci hızlandırmak ve aynı hızla müşterilerimize iletmektir. Şirketimizle çalışan hiçbir müşterimizin, teknolojik gelişmeleri izlemede Amerika ya da Avrupa’nın gerisine düşmemesi için elimizden gelen çabayı sarfetmekteyiz. Bu amaçla, ilgilenen kişi ya da kuruluşları “Bilgisayarlı Bilgi Sistemi”  hizmetimizden de yararlandırmaktayız.

Sorun Çözme, Sorunsuz Çözüm Üretme: Şirketimizin sorun çözmedeki yaklaşımı, gerçekçi, en iyi, en etkin, en optimum, eksiksiz, kalıcı, ileriye dönük, gelişmeye açık ve en ekonomik olanı tercih etmektir. Bunu sağlamak amacıyla, müşterilerimizin gereksinimleri belirlendikten, gerekli inceleme ve araştırmalar yapıldıktan sonra çözüm önerileri oluşturulmakta, önerilerin artıları ve eksileri belirtilerek seçim müşterilerimize bırakılmaktadır. Burada, önerilerin de sorunsuz olması gözetilmektedir. Sunduğumuz hizmet yelpazesini oluşturan faaliyet alanları, şirketimizin anahtar teslimi çözümler oluşturmasını da olanaklı kılmaktadır. Anahtar teslimi proje çalışmaları, işin baştan sona her adımını gözden geçirmek anlamına gelmesi nedeniyle, daha temiz ve sorunsuz ürünlerin hazırlanmasını sağlamaktadır.

Kesintisiz ve Kaliteli Teknik Destek: Şirketimiz, müşterilerimizin çalışma koşullarına uyacak biçimde ve gerektiğinde 24 saat + 365 gün esasına göre hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bunun en önemli göstergesi, gerek duyulduğunda gece geç saatlere kadar çalışılması, geceleri geç saatlerde büromuzun telefonu çaldığında birisinin cevap vermesi, soruları cevaplayarak yardımcı olması  ve mesai kavramının sıkça önemini yitirmesidir. Bunun doğruluğunu sınamak için önerebileceğimiz en güvenilir kaynaklar müşterilerimizdir.

Zamanında ve Yerinde Hizmet: Şirketimiz, müşterimizin ihtiyacı olduğu yerde ve zamanda gereken hizmeti vermekten kaçınmamaktadır. Bunun en basit örneği, aktif olarak kullanılmakta olan sistemler üzerinde donanım ve yazılım büyütme (upgrade) işlemleridir. Bu gibi durumlarda, mevcut ortamın ve işleyişin gündüz kesintiye uğratılmaması için, tüm çalışma gece ve gerektiğinde sabaha dek sürdürülmekte, ortam, ertesi güne gerekli işlemleri tamamlanmış olarak hazırlanmakta ve hizmete sunulmaktadır. Yapılacak çalışmanın özelliğine ve müşterilerimizin isteğine bağlı olarak, gerekli işlemler müşterimizin kendi ortamında ya da şirketimizin bürosunda yapılabilmektedir.

Teknik Bilgi Merkezi Olma: Şirketimizin teknik bilgi birikimin ve deneyiminin ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz ve bunların başkalarıyla paylaşılması ya da başkalarına aktarılmasının gerekliliğine inanmaktayız. Bunu sağlamak ve sektöre bu yönde katkımızı vermek amacıyla, bilgisayarla ilgilenen her düzeydeki insanın teknik bilgi ve destek alabileceği bir ortam sağlamaktayız. Bu ortam, bizim dışımızdaki kişiler arasında da yoğun iletişime olanak vermekte, bu sistem aracılığıyla yurtiçi ve yurtdışındaki teknolojik gündem, ilgilenenler tarafından kolay ve güncel bir biçimde izlenebilmektedir.

Şirketimizin içine/dışına yeterli miktarda bilgi aktarmak ve iletişim anlamındaki önemli bir açığı kapatmak amacıyla, “Bilgisayarlı Bilgi Sistemleri” ve araştırma-geliştirme amaçlı projelerimiz için önemli ölçüde fon ayırmaktayız. 

Profesyonel Araç, Gereç ve Tekniklerin Kullanımı: Mühendisliğin gerektirdiği, her tür araç, gereç ve çağdaş teknikler günün koşullarına uygun biçimde ve gerektiği yerde devreye sokulmaktadır. Üretkenliği ve verimliliği artırıcı her tür yenilik ve kolaylığın ilk temsilcileri ve uygulayıcısı olmak için gereken çabayı göstermekteyiz. Bu tür gelişmelere açık bir örgüt yapısı ve yaklaşım içinde çalışmaktayız.


Her hakkı saklıdır. © Adasoft24.05.2024 13:45:30