Web İçerik Yönetim Sistemi

“Kurumların web sitelerini etkin biçimde ve yerinden yönetmelerini sağlamak”

Geleneksel web yayınlama yöntemleri (web düzenleyiciler ile sayfaları oluşturup web sunuculara kopyalama) ile bir web sitesini yönetmek güncelleme ihtiyaçları arttıkça zorlaşmakta, belirli bir noktadan sonra problemler baş edilemez boyutlara ulaşabilmektedir. Küresel rekabette sorun yalnızca web içeriğinin güncel tutulması da değildir. Web yayınlama sürecinin de otomatik ve yönetilebilir bir süreç olması gerekmektedir.

We içeriğinin güncel, doğru, temiz, dinamik ve anında hazır olmasıda beklenilen karakteristik özelliklerdir. Kuruluşun yapısal, yarı yapısal ya da serbest biçimli içeriğini kullanıcıların (müşteri, personel, yazılım aracı, vb) yöngüdümlemesine (to navigate) veya belirli bir bağlamda bölümlemesine izin verilmesi web içerik yönetiminin esas işlevlerini oluşturmaktadır. Web içeriğinin yöngümlenmesi göz önünde bulundurulduğunda, sayfaların gerek anlamsal gerekse de fiziksel düzenlenmesi arasındaki ilişkilerinin boyutu ve analizi oldukça önem kazanmaktadır. Bir başka nokta ise, iş süreçlerinin kuruluşun işletimsel ihtiyaçları doğrultusunda otomatik oluşturulması, saklanması ve erişilmesi yalnızca e-iş perspektifinden değil de web içerik yönetiminin geldiği noktayı göstermek için de ilginçtir.

  • Kolay site yönetimi

Windows Explorer’a benzeyen arayüzü sayesinde site yönetimi çok kolaylaştırılmıştır. Teknik olmayan kişiler bütünleşik HTML düzenleyici ya da MS Office araçlarını (Word, Excel, Frontpage) kullanarak sayfalarını web sitelerinde yayınlayabilmektedirler.

  • Bağımsız Arayüz/İçerik hazırlama

Web sayfası tasarım ile içerik hazırlama işleri birbirlerinden ayrıştırılarak bağımsız hale getirilmiştir. Böylece her iki işin kendi alanında uzman farklı kişiler tarafında yerine getirilmesi sağlanmıştır.

  • Şablon tabanılı web oluşturma

Bir web sitesindeki benzer görünümdeki sayfaların her biri için bir şablon tanımlanmaktadır. Siteye yeni bir belge eklenirken sayfanın hangi şablon ile görüntüleneceği de seçilmelidir. Şablon tabanlı web oluşturma ile sitenin eskiyen yüzü, şablonların yeniden oluşturulması ile tümüyle değiştirilebilmekte, kurumsal web yayın standartları oluşturma ve uygulama çok kolaylaşmaktadır.

  • Rol/Grup tabanlı onaylama ve güvenlik altyapısı

Sitede izin verilen yerlere yetkili kişilerce yeni sayfa eklenmesi/mevcut sayfaların günlemesi Rol/Grup Tabanlı Güvenlik altyapısı sayesindek kolaylıkla sağlanmaktadır. Sayfa gönderme ve onaylama için farklı roller tanımlanmıştır. Ayrıca kullanıcı grupları oluşturularak site ağacının belirli kesimlerine belli grup kullanıcının erişebilmesini sağlamak olanaklıdır.

  • Yayın takvimi

Sayfaların planlana tarihlerde otomatik olarak yayına başlaması ve yayından kaldırılması olanaklıdır.

  • Çalışma/Üretim Siteleri

Çalışma ve Üretim siteleri ayrılarak güvenli bir yayın ortamı sağlanmıştır. Sitede yapılan değişiklikler Çalışma sitesinde görülüp onaylandıktan sonra Üretim sitesine yansıtılmaktadır.

  • Site içi arama

Veri tabanında saklanan içerik anında dizinlenerek (index) aramaya hazır hale getirilebilmektedir. Anahtar sözcükler, başlık ve sayfanın içerisinde geçen kelime/kelimelere göre hızlı/detaylı aramalar yapılabilmektedir.

  • Site Haritası

Sitede yapılan değişikliklerin anında yansıdığı bir site haritası sağlanmaktadır.


Her hakkı saklıdır. © Adasoft05.08.2021 13:44:49